Bij sommige beelddenkers komt bij het schrijven het volgende nogal eens voor:

* het handschrift is praktisch onleesbaar (hanenpoten)

* de letters staan niet op de schrijflijn

* de lettergrootte is niet constant

* hoofd- en kleine letters worden door elkaar gebruikt

* grote moeite met lusletters en schuinschrift

* cursief gedrukte woorden worden soms als grijze balk gezien (!)

* verwarren van de d en b en van de p en q

* de schrijfmotoriek is houterig/ niet vloeiend

* de pendruk is veel te hoog